0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Rostislav Niezgoda
۱
۳
Martin Biolek
Finished
۱۱:۰۰
Petr Zivny
۳
۲
Jan Lovl
Finished
۱۹:۰۰
Jan Zajicek
۳
۲
Josef Medek
Finished
۰۲:۰۰
Karel Filip
۲
۳
Radek Krcal
Finished
۱۳:۰۰
Michal Zobac
۳
۱
Martin Mastera
Finished
۱۵:۰۰
Pavel Wawrosz
۲
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۱:۳۰
Jan Benes Jr.
۱
۳
Tomas Trnka
Finished
۰۰:۳۰
Michal Jezek
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۱۸:۳۰
Kamil Kleprlik
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۹:۰۰
Jan Krupnik
۳
۲
Oldrich Vrtal
Finished
۲۱:۰۰
Petr Macela
۱
۳
Josef Medek
Finished
۰۰:۰۰
Rene Kowal
۳
۲
Michal Moravec
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Nevrtal
۱
۳
Ladislav Vosyka
Finished
۰۱:۰۰
Jan Dzida
۲
۳
Miroslav Janca
Finished
۰۲:۰۰
Lubor Sulava
۰
۳
Josef Grill
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Kasan
۳
۰
Petr Monik
Finished
۱۰:۳۰
Petr Monik
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۱:۳۰
Martin Biolek
۳
۱
Ales Rusnak
Finished
۱۲:۰۰
Radek Krcal
۲
۳
Michal Zobac
Finished
۱۲:۰۰
Ladislav Vosyka
۳
۱
Jan Benes Jr.
Finished
۰۰:۰۰
Jan Dzida
۳
۲
Miroslav Janca
Finished
۰۰:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Michal Jezek
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Novak
۳
۰
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۳۰
Havel Ladislav
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۳۰
Petr Picek
۱
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۳:۰۰
Oldrich Vrtal
۰
۳
Borek Moravec
Finished
۲۰:۰۰
Borek Moravec
۳
۲
Kamil Kleprlik
Finished
۲۰:۳۰
Jan Lovl
۱
۱
Petr Zivny
inprogress
۲۲:۰۰
Josef Medek
۲
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۲
Petr Macela
Finished
۰۱:۰۰
Martin Huk
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Trnka
۳
۱
Ladislav Vosyka
Finished
۰۲:۰۰
Eric Maresh
۳
۲
Petr Macela
Finished
۰۰:۰۰
Michal Moravec
۱
۳
Jan Dzida
Finished
۰۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Martin Huk
Finished
۰۰:۰۰
Rene Kowal
-
-
Michal Moravec
Finished
۰۰:۰۰
Martin Huk
۳
۰
Turek Tomas
Finished
۰۰:۳۰
Kamil Novak
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۱:۳۴
Petr Picek
-
-
Jan Pleskot
Finished
۰۱:۴۵
Plachy Jiri
-
-
Frantisek Briza
Finished
۰۱:۵۷
Lubor Sulava
۰
۳
Josef Grill
Finished
۰۲:۱۸
Miroslav Adamec
-
-
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۲۸
Kamil Novak
-
-
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۵۷
Havel Ladislav
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۲:۵۹
Plachy Jiri
۳
۱
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۰۰
Josef Grill
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۳:۱۶
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۲۷
Miroslav Adamec
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Adamec
-
-
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۵۷
Kamil Novak
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Lubor Sulava
-
-
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Jan Pleskot
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۴:۲۶
Frantisek Briza
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۲۷
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Frantisek Briza
Finished
۰۴:۳۰
Josef Grill
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۵۸
Lubor Sulava
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Josef Grill
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Adamec
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Frantisek Briza
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۵:۲۸
Jan Pleskot
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۲۹
Frantisek Briza
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۵:۳۰
Jan Pleskot
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۳۰
Josef Grill
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۵۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۵:۵۸
Petr Picek
۰
۳
Josef Grill
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۰۰
Frantisek Briza
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۳۰
Jan Pleskot
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۶:۵۶
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۷:۰۰
Josef Grill
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۰۷:۰۰
Josef Grill
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۸:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۸:۰۰
Jaroslav Kasan
-
-
Petr Monik
Finished
۰۹:۱۸
Ales Rusnak
-
-
Pavel Wawrosz
Finished
۰۹:۲۷
Jiri Machart
۰
۳
Vlastimil Svatos
Finished
۰۹:۴۴
Rostislav Niezgoda
-
-
Martin Biolek
Finished
۰۹:۵۷
Martin Mastera
-
-
Radek Krcal
Finished
۰۹:۵۸
Petr Monik
-
-
Jiri Machart
Finished
۱۰:۱۴
Karel Filip
-
-
Martin Mastera
Finished
۱۰:۲۸
Pavel Wawrosz
-
-
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۰:۲۹
Jaroslav Strnad 1964
۲
۳
Matej Perny
Finished
۱۰:۳۰
Michal Zobac
۳
۱
Karel Filip
Finished
۱۰:۳۰
Ales Rusnak
۰
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۱۰:۳۰
Vlastimil Svatos
-
-
Jaroslav Kasan
Finished
۱۰:۵۰
Jiri Machart
۰
۳
Vlastimil Svatos
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۱۱:۰۰
Radek Krcal
-
-
Michal Zobac
Finished
۱۱:۰۸
Jaroslav Kasan
-
-
Jiri Machart
Finished
۱۱:۲۴
Matej Perny
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۳۰
Karel Filip
۳
۲
Martin Mastera
Finished
۱۱:۳۰
Michal Zobac
-
-
Martin Mastera
Finished
۱۱:۳۶
Petr Monik
-
-
Vlastimil Svatos
Finished
۱۱:۵۱
Matej Perny
-
-
Jan Potensky
Finished
۱۱:۵۶
Vlastimil Svatos
۲
۳
Jaroslav Kasan
Finished
۱۲:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۳۰
Ales Rusnak
۲
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Kasan
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۲:۳۰
Michal Zobac
۲
۳
Martin Mastera
Finished
۱۲:۳۰
Vlastimil Svatos
۳
۰
Jaroslav Kasan
Finished
۱۲:۵۵
Petr Monik
۱
۳
Vlastimil Svatos
Finished
۱۳:۰۰
Matej Perny
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Wawrosz
۳
۱
Martin Biolek
Finished
۱۳:۰۰
Josef Palecek
۳
۰
Petr Serak
Finished
۱۳:۱۷
Darin Kryl
-
-
Michal Vedmoch
Finished
۱۳:۲۶
Roman Barta
-
-
Jan Briska
Finished
۱۳:۲۹
Jan Potensky
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۳:۳۰
Radek Krcal
۳
۱
Karel Filip
Finished
۱۳:۳۰
Dominik Lengal
-
-
Filip Vondracek
Finished
۱۳:۳۴
Vaclav Pulkrabek
۳
۰
Matej Pycha
Finished
۱۳:۴۵
Ladislav Janousek
-
-
Vladimir Cermak
Finished
۱۳:۵۳
Jaromir Kanok
-
-
Alois Kanak
Finished
۱۳:۵۵
Matej Perny
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۴:۰۰
Vlastimil Svatos
۳
۰
Jaroslav Kasan
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Wawrosz
۳
۰
Martin Biolek
Finished
۱۴:۰۰
Michal Zobac
۳
۱
Martin Mastera
Finished
۱۴:۱۳
Petr Serak
۰
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۱۴:۱۴
Michal Vedmoch
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۴:۲۵
Roman Barta
۳
۲
Jan Briska
Finished
۱۴:۳۰
Filip Vondracek
-
-
Michal Zobac
Finished
۱۴:۳۰
Dominik Lengal
۱
۳
Filip Vondracek
Finished
۱۴:۳۰
Darin Kryl
۰
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۴:۳۰
Jan Briska
-
-
Ladislav Janousek
Finished
۱۴:۳۰
Josef Palecek
۳
۰
Petr Serak
Finished
۱۴:۳۰
Matej Pycha
۳
۲
Josef Palecek
Finished
۱۴:۴۵
Alois Kanak
-
-
Darin Kryl
Finished
۱۴:۵۷
Vladimir Cermak
-
-
Roman Barta
Finished
۱۴:۵۹
Ladislav Janousek
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۱۵:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۱
Alois Kanak
Finished
۱۵:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۰
Matej Pycha
Finished
۱۵:۰۰
Darin Kryl
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۵:۲۵
Josef Palecek
۳
۲
Vaclav Pulkrabek
Finished
۱۵:۲۷
Roman Barta
-
-
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۲۹
Jan Briska
۰
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۳۰
Filip Vondracek
۳
۱
Michal Zobac
Finished
۱۵:۳۰
Petr Serak
۰
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۱۵:۳۰
Michal Vedmoch
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۵:۳۰
Petr Serak
-
-
Matej Pycha
Finished
۱۵:۵۵
Michal Vedmoch
-
-
Alois Kanak
Finished
۱۵:۵۶
Filip Vondracek
-
-
Martin Mastera
Finished
۱۵:۵۷
Jan Briska
-
-
Vladimir Cermak
Finished
۱۵:۵۹
Matej Pycha
۳
۲
Josef Palecek
Finished
۱۶:۰۰
Martin Mastera
۳
۰
Dominik Lengal
Finished
۱۶:۰۰
Alois Kanak
۳
۲
Darin Kryl
Finished
۱۶:۰۰
Vladimir Cermak
۰
۳
Roman Barta
Finished
۱۶:۰۰
Darin Kryl
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۶:۳۰
Roman Barta
۳
۰
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۳۰
Josef Palecek
۳
۲
Vaclav Pulkrabek
Finished
۱۶:۳۰
Dominik Lengal
۳
۲
Michal Zobac
Finished
۱۶:۳۰
Michal Vedmoch
-
-
Jaromir Kanok
Finished
۱۶:۵۵
Roman Barta
-
-
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۵۶
Michal Vedmoch
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۱۷:۰۰
Petr Serak
۲
۳
Matej Pycha
Finished
۱۷:۰۰
Jan Briska
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۷:۰۰
Filip Vondracek
۳
۲
Martin Mastera
Finished
۱۷:۰۰
Zdenek Bilek
-
-
Michal Jezek
Finished
۱۷:۲۳
Borek Moravec
-
-
Jan Krupnik
Finished
۱۷:۲۷
Vladan Brom
-
-
Jaromir Kriz
Finished
۱۷:۲۸
Vladimir Cermak
۲
۳
Jan Briska
Finished
۱۷:۳۰
Turek Tomas
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۵۵
Kamil Kleprlik
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۷:۵۷
Petr Zivny
۳
۲
Jan Lovl
Finished
۱۷:۵۸
Michal Vedmoch
۳
۱
Jaromir Kanok
Finished
۱۸:۰۰
Roman Barta
۱
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۸:۰۰
Filip Vondracek
۳
۱
Martin Mastera
Finished
۱۸:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۰
Josef Palecek
Finished
۱۸:۰۰
Jan Krupnik
۳
۱
Kamil Kleprlik
Finished
۱۸:۲۸
Jaromir Kriz
-
-
Petr Zivny
Finished
۱۸:۲۸
Borek Moravec
۲
۳
Jan Krupnik
Finished
۱۸:۳۰
Zdenek Bilek
۰
۳
Michal Jezek
Finished
۱۸:۳۰
Milan Chalupnicek
-
-
Miloslav Lubas
Finished
۱۸:۳۰
Vladan Brom
۳
۰
Jaromir Kriz
Finished
۱۸:۳۰
Oldrich Vrtal
-
-
Borek Moravec
Finished
۱۸:۵۷
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Zdenek Bilek
Finished
۱۸:۵۸
Miloslav Lubas
۳
۰
Tomas Barta
Finished
۱۹:۰۰
Borek Moravec
-
-
Kamil Kleprlik
Finished
۱۹:۲۸
Vladan Brom
-
-
Petr Zivny
Finished
۱۹:۲۸
Zdenek Bilek
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۱۹:۳۰
Milan Chalupnicek
۳
۰
Miloslav Lubas
Finished
۱۹:۳۰
Jaromir Kriz
۱
۳
Petr Zivny
Finished
۱۹:۳۰
Jan Krupnik
۳
۱
Kamil Kleprlik
Finished
۱۹:۳۰
Jan Krupnik
۳
۲
Oldrich Vrtal
Finished
۱۹:۵۷
Jaromir Kriz
-
-
Jan Lovl
Finished
۱۹:۵۸
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Zdenek Bilek
Finished
۲۰:۰۰
Jan Lovl
۳
۰
Vladan Brom
Finished
۲۰:۰۰
Tomas Barta
۲
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۲۰:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۰
Miloslav Lubas
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Zdenek Bilek
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۲۰:۳۰
Vladan Brom
۳
۲
Petr Zivny
Finished
۲۰:۳۰
Jan Lovl
-
-
Petr Zivny
inprogress
۲۰:۵۸
Rostyslav Kliucuk
-
-
Zdenek Bilek
inprogress
۲۰:۵۹
Jan Krupnik
-
-
Borek Moravec
inprogress
۲۰:۵۹
Milan Chalupnicek
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۲۱:۰۰
Michal Jezek
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۲۱:۰۰
Jaromir Kriz
۲
۳
Jan Lovl
Finished
۲۱:۰۰
Jan Krupnik
۰
۱
Borek Moravec
inprogress
۲۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۲
Zdenek Bilek
inprogress
۲۲:۰۰
Radim Jaros
-
-
Jaroslav Wasserbauer
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Jan Steffan
-
-
Pavel Marx
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Marek Blejchar
-
-
Jakub Levicky
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Milan Kolar
-
-
Josef Grill
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Ondrej Pastorek
-
-
Tomas Janata
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Trojan Frantisek
-
-
Jiri Svec
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Russia
Liga Pro
Eduard Golovachev
۳
۱
Mihail Andrusenko
Finished
۰۸:۴۵
Armen Pomazkov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۳۰
Aleksandr Gusev
۰
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۹:۰۰
Girevenkov Alik
۰
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۰۸:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Maksim Smyshnikov
۳
۱
Mihail Andrusenko
Finished
۱۰:۴۵
Aleksey Lobanov
۳
۲
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۳۰
Armen Pomazkov
۳
۰
Aleksandr Gusev
Finished
۱۰:۳۰
Igor Kovalev
۳
۲
Mikhail Aleksandrovskiy
Finished
۱۳:۰۰
Ilya Novikov
۱
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۸:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۱
Igor Zemit
Finished
۰۲:۱۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Stepan Kutepov
Finished
۲۱:۳۰
Dmitriy Kugurushev
۱
۰
Igor Amelichkin
inprogress
۲۲:۰۰
Ivan Pandur
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Aleksandr Merezhko
Finished
۲۰:۰۰
Eduard Golovachev
۲
۳
Shkurko Arte
Finished
۲۰:۰۵
Andrey Zolotov
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۲۰:۳۰
Evgeny Kharchenko
۲
۰
Andrey Zolotov
inprogress
۲۲:۰۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Denis Molodtsov
Finished
۲۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۲۱:۳۰
Ivan Pandur
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۰:۱۵
Denisov Alexey
۳
۰
Dmitry Krivonos
Finished
۰۰:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Igor Zemit
Finished
۰۰:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۰۰
Sergey Lanovenko
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Krivonos
۰
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Shershnev
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۱:۴۵
Denisov Alexey
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Mameka
۳
۱
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۰۰
Suntsov Artem
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Krivonos
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۰۰
Ivanov Alexander
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۱۵
Igor Zemit
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۳۰
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۳:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۳:۴۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۰۰
Ivanov Alexander
۲
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۰۴:۱۵
Igor Zemit
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۴۵
Suntsov Artem
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۱۵
Alexandr Kononenko
۱
۳
Andrey Doncenko
Finished
۰۸:۳۰
Sheinfain Aleksandr
۳
۰
Evgeny Voronkov
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Khanevskii
۲
۳
Sheinfain Aleksandr
Finished
۰۹:۱۵
Maksim Smyshnikov
۲
۳
Eduard Golovachev
Finished
۰۹:۱۵
Evgeny Voronkov
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۴۵
Mihail Andrusenko
۳
۱
Girevenkov Alik
Finished
۰۹:۴۵
Alexander Serebrennikov
۰
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۰:۰۰
Girevenkov Alik
۳
۱
Eduard Golovachev
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۲
۳
Sheinfain Aleksandr
Finished
۱۰:۱۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۰:۴۵
Aleksey Lobanov
۰
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۱۱:۰۰
Alexander Ekzhanov
۰
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۲:۰۰
Anton Sokolov
۳
۲
Oleg Pronin
Finished
۱۲:۱۵
Konstantin Bystrushkin
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۱۲:۳۰
Mikhail Taltykin
۲
۳
Robert Agababyan
Finished
۱۲:۳۰
Rasskazov Anton
۱
۳
Ivan Afanasiyev
Finished
۱۲:۳۰
Shirshov Alexander
۳
۰
Anatoly Batalov
Finished
۱۲:۴۵
Maksim Sorokin
۳
۰
Vitaly Demchenko
Finished
۱۲:۴۵
Timofey Razinkov
۱
۳
Ivan Moshkov
Finished
۱۳:۰۰
Andrei Borisov
۲
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۱۳:۰۰
Oleg Pronin
۰
۳
Maksim Sorokin
Finished
۱۳:۱۵
Ivan Afanasiyev
۳
۰
Igor Kovalev
Finished
۱۳:۳۰
Robert Agababyan
۱
۳
Alexander Ekzhanov
Finished
۱۳:۳۰
Vladislav Chakhur
۰
۳
Timofey Razinkov
Finished
۱۳:۳۰
Vitaly Demchenko
۳
۱
Anton Sokolov
Finished
۱۳:۴۵
Anatoly Batalov
۳
۱
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۱۳:۴۵
Alexander Ekzhanov
۲
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۱۴:۰۰
Mikhail Aleksandrovskiy
۱
۳
Rasskazov Anton
Finished
۱۴:۰۰
Ivan Moshkov
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Rakhmatov
۱
۳
Shirshov Alexander
Finished
۱۴:۱۵
Anton Sokolov
۳
۰
Maksim Sorokin
Finished
۱۴:۱۵
Andrei Borisov
۳
۲
Robert Agababyan
Finished
۱۴:۳۰
Rasskazov Anton
۳
۰
Igor Kovalev
Finished
۱۴:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۲
۳
Timofey Razinkov
Finished
۱۴:۳۰
Oleg Pronin
۰
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۴:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۱
Ivan Moshkov
Finished
۱۵:۰۰
Ivan Afanasiyev
۳
۱
Mikhail Aleksandrovskiy
Finished
۱۵:۰۰
Sergey Gushchin
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۶:۱۵
Egor Markelov
۲
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۶:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۶:۳۰
Dmitrii Kustov
۳
۲
Andrey Shmakov
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Artemov
۳
۱
Suntsov Artem
Finished
۱۷:۰۰
Sergei Chekanov
۱
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۷:۰۰
Konstantin Olshakov
۲
۳
Anton Yudin
Finished
۱۷:۱۵
Andrey Shmakov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۷:۳۰
Igor Minchenkov
۰
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۷:۴۵
Suntsov Artem
۳
۲
Dmitrii Kustov
Finished
۱۸:۰۰
Egor Markelov
۰
۳
Anton Yudin
Finished
۱۸:۱۵
Dmitrii Kustov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۸:۳۰
Sergei Chekanov
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۸:۳۰
Evgenii Plotnikov
۳
۰
Bolokhov Anton
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Shmakov
۳
۰
Suntsov Artem
Finished
۱۹:۰۰
Alexander Chenstov
۰
۳
Igor Petrushin
Finished
۲۰:۱۵
Denys Lebedev
۳
۲
Artem Tsitselsky
Finished
۲۰:۳۵
Aleksandr Monakov
۱
۳
Alexander Zhelubenkov
Finished
۲۰:۴۵
Stepan Kutepov
۳
۱
Evgeny Kharchenko
Finished
۲۱:۰۰
Aleksandr Merezhko
۲
۳
Igor Amelichkin
Finished
۲۱:۰۰
Igor Petrushin
۱
۳
Aleksandr Monakov
Finished
۲۱:۱۵
Artem Tsitselsky
۳
۱
Eduard Golovachev
Finished
۲۱:۳۵
Alexander Zhelubenkov
۳
۲
Alexander Chenstov
Finished
۲۱:۴۵
Europe
TT Elite Series
Miroslav Sklensky
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۵۵
Marcin Marchlewski
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۰:۰۵
Jakub Maslowski
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۸:۵۵
Kacper Makowski
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۲۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Marcin Marchlewski
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Marchlewski
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۸:۰۵
Szymon Radlo
۰
۳
Marcin Marchlewski
Finished
۰۹:۱۵
Marcin Marchlewski
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۱۵
Sebastian Baran
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۱۱:۲۵
Jakub Maslowski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۷:۲۰
Sebastian Baran
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۱۰:۱۰
Josef Braun
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۴۵
Krzysztof Kapik
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۲:۵۵
Kacper Makowski
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۱۶:۲۰
Miroslav Sklensky
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۹:۲۰
Josef Braun
۰
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۹:۴۰
Tomasz Lojtek
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۲:۳۵
Makajew Maciej
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۹:۲۰
Jakub Seibert
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۱۲:۰۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۱۳:۴۵
Josef Braun
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۱۴:۵۵
Maruszak Piotr
۱
۳
Makajew Maciej
Finished
۱۶:۴۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Marcin Marchlewski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۲۵
Maruszak Piotr
۲
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۲:۳۵
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۸:۵۵
Miroslav Sklensky
۱
۳
Jakub Maslowski
Finished
۰۹:۴۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Jakub Maslowski
Finished
۱۱:۲۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۸:۴۵
Makajew Maciej
۱
۳
Kacper Makowski
Finished
۱۹:۱۰
Sebastian Baran
۰
۳
Murawski Daniel
Finished
۰۰:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۴۰
Maruszak Piotr
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۰۱:۴۵
Maruszak Piotr
۳
۱
Murawski Daniel
Finished
۰۳:۲۵
Szymon Radlo
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۴۰
Seroka Szymon
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۳۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Murawski Daniel
Finished
۱۹:۵۵
Jakub Seibert
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۰:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۵۵
Mateusz Burkacki
۲
۳
Murawski Daniel
Finished
۰۲:۱۰
Felkel Grzegorz
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۱۵
Maruszak Piotr
۲
۳
Jakub Glanowski
Finished
۲۱:۰۵
Josef Braun
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۲۱:۱۵
Marcin Marchlewski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۴۰
Sebastian Baran
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۰:۰۵
Kacper Makowski
۳
۲
Maruszak Piotr
Finished
۰۰:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۲:۰۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۲:۵۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Kacper Makowski
Finished
۰۳:۰۰
Szymon Radlo
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۳:۵۰
Seroka Szymon
۰
۳
Marcin Marchlewski
Finished
۰۴:۰۵
Murawski Daniel
۳
۱
Kacper Makowski
Finished
۰۴:۱۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۳۰
Maruszak Piotr
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۳۵
Szymon Radlo
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۰۴:۵۵
Murawski Daniel
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۰۵:۰۰
Jakub Pruszkowski
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۰۰
Staszczyk Konrad
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۵:۲۰
Maruszak Piotr
۲
۳
Kacper Makowski
Finished
۰۵:۲۵
Michal Oracz
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۲۵
Mateusz Burkacki
۰
۳
Murawski Daniel
Finished
۰۵:۵۰
Seroka Szymon
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۶:۰۵
Kacper Makowski
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۰۶:۱۵
Szymon Radlo
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۳۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Marcin Marchlewski
Finished
۰۶:۵۵
Seroka Szymon
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۲۰
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۰۹:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۹:۴۵
Jakub Seibert
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۰:۰۵
Josef Braun
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۳۰
Makajew Maciej
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Piotrowski Marcin
Finished
۱۰:۴۰
Jakub Glanowski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۱:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۱۱:۴۵
Makajew Maciej
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۱۲:۱۰
Miroslav Sklensky
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۳۰
Jakub Glanowski
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۲:۳۵
Wojciech Gluszek
۳
۱
Tadeusz Piotrowski
Finished
۱۲:۴۰
Kacper Slawinski
۰
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۱۲:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۱۳:۰۰
Piotrowski Marcin
۳
۱
Szymon Skop
Finished
۱۳:۰۵
Makajew Maciej
۰
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۳:۲۰
Jakub Seibert
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۳:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۱۳:۲۵
Miroslav Sklensky
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۴۰
Tadeusz Piotrowski
۳
۱
Kacper Marchlewski
Finished
۱۳:۵۰
Kowol Marek
۳
۰
Mateusz Kalinowski
Finished
۱۳:۵۰
Michal Benes
۳
۱
Jakub Maslowski
Finished
۱۴:۰۵
Kacper Slawinski
۳
۰
Michal Oracz
Finished
۱۴:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۴:۱۰
Jakub Seibert
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۴:۳۰
Sebastian Baran
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۴:۳۵
Makajew Maciej
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۱۴:۵۵
Miroslav Sklensky
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۵:۱۵
Maruszak Piotr
۱
۳
Murawski Daniel
Finished
۱۵:۳۰
Josef Braun
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۱۵:۴۰
Makajew Maciej
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۵:۵۵
Miroslav Sklensky
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۶:۰۵
Michal Benes
۳
۰
Jakub Maslowski
Finished
۱۶:۳۰
Josef Braun
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۶:۵۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Murawski Daniel
Finished
۱۷:۱۰
Kacper Makowski
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۷:۳۵
Michal Benes
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۷:۴۵
Makajew Maciej
۰
۳
Murawski Daniel
Finished
۱۷:۵۵
Tadeusz Piotrowski
۲
۳
Kacper Marchlewski
Finished
۱۸:۰۰
Miroslav Sklensky
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۱۸:۰۵
Maruszak Piotr
۳
۲
Kacper Makowski
Finished
۱۸:۲۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۸:۲۵
Josef Braun
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۸:۳۰
Maruszak Piotr
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۹:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۱۹:۳۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Kacper Marchlewski
Finished
۲۰:۰۰
Wojciech Tobiasz
۰
۳
Krzystof Guminski
Finished
۲۰:۰۰
Makajew Maciej
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۲۰:۲۰
Miroslav Sklensky
۰
۳
Jakub Maslowski
Finished
۲۰:۳۰
Kacper Makowski
۳
۱
Murawski Daniel
Finished
۲۰:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Kacper Marchlewski
Finished
۲۰:۴۵
Michal Benes
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۲۰:۵۵
Staszczyk Konrad
۰
۰
Marcin Litwiniuk
inprogress
۲۲:۰۵
Sebastian Baran
-
-
Pawel Grela
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Artur Daniel
-
-
Filbrandt Tomasz
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Marcin Marchlewski
-
-
Staszczyk Konrad
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
World
TT-CUP
Skura Eryk
۳
۰
Stepien Marcin
Finished
۰۰:۱۰
Leszek Maduzia
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۰۰:۱۵
Jan Kocab
۳
۱
David Bochnak
Finished
۰۰:۲۰
Jan Hendrych
۲
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۰:۲۵
Fabian Sikora
۱
۳
Karol Prokop
Finished
۰۰:۴۵
Filip Nemec
۲
۳
David Bochnak
Finished
۰۰:۵۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Horst Bauer
Finished
۰۰:۵۵
Denys Kovtanyuk
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۰۱:۱۵
Kadavy Ondrej
۳
۱
Jan Kocab
Finished
۰۱:۲۰
Jan Hendrych
۰
۳
Horst Bauer
Finished
۰۱:۲۵
Muhlhauser Zdenek
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۵۵
David Bochnak
۳
۲
Filip Nemec
Finished
۰۲:۰۰
Kadavy Ondrej
۰
۳
Jan Kocab
Finished
۰۲:۳۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۲:۴۰
Horst Bauer
۳
۰
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۳:۱۰
Marek Pyzik
۰
۳
Jakub Caban
Finished
۰۳:۳۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Jakub Caban
Finished
۰۴:۳۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۰
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۳۰
Karol Prokop
۱
۳
Leszek Maduzia
Finished
۰۹:۳۰
Tomasz Witkowski
۳
۰
Sosnowski Grzegorz
Finished
۱۰:۰۰
Szostak Michal
۰
۳
Leszek Maduzia
Finished
۱۰:۳۰
Jan Masternak
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۱۰:۳۵
Marek Teiml
۳
۱
Vladimir Libovicky
Finished
۱۰:۵۰
Karol Prokop
۳
۱
Sosnowski Grzegorz
Finished
۱۱:۰۰
Emil Nowak
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۵
Juan Cayuela
۳
۲
Sanchez Juan A
Finished
۱۱:۱۰
David Nosek
۲
۳
Kastner Karel
Finished
۱۱:۲۰
Cerveny Tomas
۱
۳
Strejc Filip
Finished
۱۱:۲۵
Jan Masternak
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۳۵
Guillermo Sanchez
۰
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۱:۴۰
Marek Teiml
۱
۳
Kastner Karel
Finished
۱۱:۵۰
Frantisek Camr
۳
۰
Tomas Beran
Finished
۱۱:۵۵
Valois Kayque
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۵
Vladimir Libovicky
۳
۰
David Nosek
Finished
۱۲:۲۰
Cerveny Tomas
۱
۳
Tomas Beran
Finished
۱۲:۲۵
Karol Prokop
۰
۳
Szostak Michal
Finished
۱۲:۳۰
Jan Masternak
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۲:۳۵
Guillermo Sanchez
۰
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۲:۴۰
Marek Teiml
۳
۰
David Nosek
Finished
۱۲:۵۰
Strejc Filip
۳
۱
Frantisek Camr
Finished
۱۲:۵۵
Dawid Stapor
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۳:۰۵
Kastner Karel
۳
۱
Vladimir Libovicky
Finished
۱۳:۲۰
Cerveny Tomas
۰
۳
Frantisek Camr
Finished
۱۳:۲۵
Tomasz Witkowski
۱
۳
Leszek Maduzia
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Beran
۳
۰
Strejc Filip
Finished
۱۳:۵۵
Vladimir Libovicky
۱
۳
David Nosek
Finished
۱۳:۵۵
Valois Kayque
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۱۵
Kastner Karel
۱
۳
Marek Teiml
Finished
۱۴:۲۵
Juan Cayuela
۰
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۴:۲۵
Tomasz Witkowski
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۱۴:۳۰
Stepan Koci
۳
۲
Bohuslav Budik
Finished
۱۴:۵۰
Frantisek Camr
۰
۳
Tomas Beran
Finished
۱۴:۵۵
Sosnowski Grzegorz
۳
۲
Leszek Maduzia
Finished
۱۵:۰۰
Radek Muller
۲
۳
Roman Pokorny
Finished
۱۵:۲۰
Adam Kosacky
۳
۱
Horst Bauer
Finished
۱۵:۲۵
Karol Prokop
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۵:۳۰
Stepan Koci
۲
۳
Roman Pokorny
Finished
۱۵:۵۰
Bohuslav Budik
۲
۳
Radek Muller
Finished
۱۶:۲۰
Szostak Michal
۰
۳
Sosnowski Grzegorz
Finished
۱۶:۳۰
Darek Kleczko
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۶:۳۵
Stepan Koci
۲
۳
Radek Muller
Finished
۱۶:۵۰
Horst Bauer
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۶:۵۵
Partyka Ryszard
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۷:۰۵
Sosnowski Grzegorz
۳
۰
Szostak Michal
Finished
۱۷:۱۰
Roman Pokorny
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۷:۲۰
Adam Kosacky
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۷:۲۵
Jacek Lyzwinski
۳
۲
Kedzierski Piotr
Finished
۱۷:۳۵
Karol Prokop
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۷:۴۰
Mikulas Chaloupka
۳
۰
Horst Bauer
Finished
۱۷:۵۵
Stepan Koci
۲
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۸:۰۵
Darek Kleczko
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۸:۰۵
Zapala Krzysztof
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۱۸:۳۰
Horst Bauer
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۸:۳۰
Kedzierski Piotr
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۸:۳۵
Roman Pokorny
۳
۱
Radek Muller
Finished
۱۸:۳۵
Pistora Josef
۰
۳
Jan Trefny
Finished
۱۸:۵۰
Mikulas Chaloupka
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۹:۰۰
Prashant Jha
۳
۲
Jez Grzegorz
Finished
۱۹:۰۰
Partyka Ryszard
۳
۰
Jacek Lyzwinski
Finished
۱۹:۰۵
Kamil Pittner
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۹:۲۰
David Bochnak
۲
۳
Jachym Zacharda
Finished
۱۹:۲۵
Skura Eryk
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۱۹:۳۰
Darek Kleczko
۳
۰
Kedzierski Piotr
Finished
۱۹:۳۵
Pistora Josef
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۹:۵۰
Jan Benak
۳
۱
Matej Beran
Finished
۱۹:۵۵
Zapala Krzysztof
۳
۰
Jez Grzegorz
Finished
۲۰:۰۰
Jacek Lyzwinski
۳
۰
Kurzak Bronislaw
Finished
۲۰:۰۵
Jan Trefny
۳
۱
Kamil Pittner
Finished
۲۰:۲۰
David Bochnak
۰
۳
Matej Beran
Finished
۲۰:۲۵
Stepien Marcin
۱
۳
Skura Eryk
Finished
۲۰:۳۰
Partyka Ryszard
۳
۲
Fabian Sikora
Finished
۲۰:۳۵
Pistora Josef
۲
۳
Kamil Pittner
Finished
۲۰:۵۰
Jachym Zacharda
۳
۲
Jan Benak
Finished
۲۰:۵۵
Prashant Jha
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۲۱:۰۰
Darek Kleczko
۱
۳
Jacek Lyzwinski
Finished
۲۱:۰۵
Zbynek Vyskocil
۰
۳
Jan Trefny
Finished
۲۱:۲۰
David Bochnak
۱
۳
Jan Benak
Finished
۲۱:۲۵
Zapala Krzysztof
۳
۲
Skura Eryk
Finished
۲۱:۳۰
Partyka Ryszard
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۲۱:۳۵
Zbynek Vyskocil
۳
۲
Kamil Pittner
inprogress
۲۱:۵۰
Matej Beran
۰
۲
Jachym Zacharda
inprogress
۲۱:۵۵
Stepien Marcin
۱
۰
Jez Grzegorz
inprogress
۲۲:۰۰
Kurzak Bronislaw
۱
۰
Fabian Sikora
inprogress
۲۲:۰۵
Martin Kocvara
-
-
Ondrej Fiklik
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Belarus
Liga Pro
Sergei Arefev
۳
۱
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Anishchenko
۳
۲
Sergei Arefev
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Anishchenko
۳
۱
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۱۱:۰۰
Andrei Kopchinskii
۳
۲
Anton Mokei
Finished
۱۲:۳۰
Anton Mokei
۳
۱
Evgenii Mutianko
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Kopchinskii
۲
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۴:۳۰
Andrey Chernoy
۳
۱
Dmitrii Korol
Finished
۱۶:۳۰
Aleksei Kulagin
۳
۰
Alexey Tsykunov
Finished
۱۷:۰۰
Dmitrii Korol
۳
۱
Aleksei Kulagin
Finished
۱۷:۳۰
Alexey Tsykunov
۲
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Chernoy
۱
۳
Aleksei Kulagin
Finished
۱۸:۳۰
Dmitrii Korol
۳
۱
Alexey Tsykunov
Finished
۱۹:۰۰
Igor Martychan
۰
۳
Viktor Kamenshchikov
Finished
۲۰:۳۰
Viktor Kamenshchikov
۲
۳
Sergei Sapega
Finished
۲۱:۳۰
Vadim Nekhvedovich
۰
۱
Igor Martychan
inprogress
۲۲:۰۰